TAA_2014

02 octombrie - 12 noiembrie 2014 TAA_2014

TAA_2014

expozitie | 

TAA_2014: despre spațiul comun dintre individualități*

 

TAA_2014 înseamnă Tineri Artiști AnnArt ediția 2014 și prezintă într-un context comun lucrările celor unsprezece artiști invitați în acest an. Eclectice prin mediile folosite – fotografie, video, grafică-experiment, tehnică mixtă și pictură - distinctive prin intenție și expresie vizuală, proiectele propuse de TAA sunt în cea mai mare parte concepute special în și pentru această ocazie. 

~

TAA_2014 întăreşte colaborarea dintre galeria AnnArt și artiști români emergenți, începută în 2011 cu TAA, continuată prin expoziţii de grup şi personale (artZoom Constantin Rusu în 2012, colectiva GAME şi solo show-ul cont[ainm]ent: Matei Avramescu în 2013) și revizitată acum, după trei ani de explorări și (re)descoperiri operate la nivelul grupului inițial. Selecția de lucrări – majoritatea parte din serii deschise, în lucru - dezvăluie direcții personale de explorare a prezentului, prin investigare autoreflexivă, sau observare și analiză a culturii și realității contemporane.

 

TAA_2014 este o expoziție ce tinde să se coaguleze într-o veritabilă „generație" de artiști, cu reprezentanți din zone și contexte diferite – București, Cluj, Londra - cu istorii și experiențe formatoare diverse. Eventualele puncte comune sunt spontan-involuntare și se produc pe planul conexiunilor mentale ce se pot stabili între parcursurile lor artistice. Cele unsprezece proiecte sunt independente unele de celelalte și beneficiază în interiorul galeriei de acel interval spațial și temporal ce fac posibile singularitatea și totodată întâlnirea, contactul. Propunem un traseu subiectiv prin creațiile lor, care invită la descifrarea subtilei transformări a studenților în artiști, cu toate misterele și ambiguitățile statutului și profesiei în cauză.

 

TAA_2014 Parter: laborator foto-video

Fotografia este un mijloc direct de captare a propriei perspective asupra prezentului, accesibil tuturor în era digital-smartphone-Instagram, folosit pentru a împărtăși, documenta și arhiva prin imagini existența personală și realitatea externă. În cazul fotografiei artistice, dincolo de suprafața accesibil-vizibilă a imaginii stau argumentele și motivațiile cercetării întreprinse de mintea și ochiul din spatele obiectivului. Proiectele celor trei artiști – seria de fotografii cu peisaje urban-nocturne a lui Andrei Mateescu, instalația de „fotografii-schițe" construită de Ana-Maria Huluban și lumea multiplu-reflectat-răsturnată din video-urile și fotografiile lui Dimitris Palade – investighează atât privirea, procesul cognitiv al viziunii și percepției umane în raport cu un exterior dat, comun, cât și mediul de lucru în sine, adresând posibilitățile deschise ale imaginii fotografice statice și dinamice.


TAA_2014 Etaj: experimente grafice și pictură recentă


Mediile tradiționale și moderne de lucru - pictura, grafica, colajul și hibrizii lor - și-au reafirmat de-a lungul istoriei artei contemporane potențialul încă viu și fertil de a exprima și susține idei, concepte sau situații actuale. Cei opt tineri artiști invitați prezintă piste diferite și modalități personale de abordare a unor chestiuni precum spațiul intim sau interior, fizic sau tributar memoriei, peisajul urban reinterpretat, corpul uman și semnele sale, fluxul energetic al conștiinței creative și dimensiunea metafizică a existenței.
Plecând de la motive vizuale din copilărie, Alice Bîrcă le juxtapune unor posibile peisaje urbane prin tehnici generative de imagini, funcționale la nivel perceptiv. Mircea Ciutu revizitează în epoca contemporană genul naturii moarte, prin reprezentări statice de obiecte banale, apropiate, și intruziuni contemporan-electronice. Malvina Ișfan practică o pictură cu lumini și umbre ce surprinde un moment încremenit în timp și în colțurile spațiului său intim, iar Ioana Nicoară captează urmele corpurilor și veșmintelor umane în „antropometrii" purtătoare de mesaje ascunse. Prin fluxul neîntrerupt al desenului său, Ioana Pioaru contruiește mecanisme și mașini angrenate în producții energetice neelucidate, pe când Corina Raiciu propune peisaje de nuduri descompuse prin mișcare, ce vorbesc despre călătorii trecute și viitoare. Pictura abstract-metafizică a lui Constantin Rusu adresează criptat profunde mitologii personale, iar locurile (i)materiale ale lui Mircea Teleagă funcționează ca urme spațiale ce amintesc de o traumă istorică.

 

Diana Ursan, curator AnnArt