POLITICA ANNART GALLERY CU PRIVIRE

LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

conform

Regulamentului European privind protectia datelor personale

(Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE)

Aceasta politica descrie motivele si modul in care AnnArt Gallery (ANNA PAINT&MANAGEMENT SRL) colecteaza si utilizeaza datele cu caracter personal in calitate de operator si ofera informatii referitoare la drepturile individuale ale celor cu care interactioneaza. AnnArt Gallery poate utiliza datele cu caracter personal care i-au fost transmise in oricare scop descris in prezenta politica sau dupa cum s-a mentionat in momentul colectarii acestora.

Aceasta politica se aplica prelucrarii de date cu caracter personal efectuata de catre ANNA PAINT&MANAGEMENT SRL (AnnArt Gallery) persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Andrei Mureşanu nr. 1, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4756/2021, CIF 43925604.

La nivelul Uniunii Europene a fost adoptat Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), in vigoare incepand cu data de 25 mai 2018. Acesta stabileste cadrul legal, unitar la nivelul Uniunii Europene privind modul in care operatorii de date cu caracter personal pot sa prelucreze aceste date. Regulamentul consolideaza drepturile persoanelor fizice in contextul evolutiei tehnologiei si a multiplelor posibilitati de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace fizice si prin mijloace electronice.

Datele cu caracter personal reprezinta toate informatiile referitoare la persoanele in viata identificate sau care pot fi identificate. Cand ne referim la „dvs.” „tu” sau „ale tale” in prezenta politica, ne referim la persoana care este subiect al prelucrarii datelor cu caracter personal. Atunci cand colecteaza si utilizeaza datele cu caracter personal, politica AnnArt Gallery este de a asigura transparenta cu privire la motivele si modul in care prelucreaza aceste date.

AnnArt Gallery prelucreaza datele cu caracter personal in diferite scopuri, iar mijloacele de colectare, temeiul legal de prelucrare, utilizare, divulgare si perioadele de pastrare pentru fiecare scop pot diferi.

Securitatea tuturor datelor pe care le prelucreaza AnnArt Gallery este un aspect foarte important, in acest sens procedand conform standardelor de securitate recunoscute si verificand periodic caracterul adecvat al masurilor in vigoare in scopul pastrarii in siguranta a datelor pe care le detine.

 

Categorii de persoane vizate, datele personale pe care le colecteaza si scopul pentru care sunt prelucrate aceste date

AnnArt Gallery primeste si prelucreaza date cu caracter personal ale expozantilor, clientilor, vizitatorilor si angajatilor, potrivit cadrului legal aplicabil fiecarei persoane in parte, in vederea indeplinirii obligatiilor legale pe care le are fata de aceste categorii de persoane.

AnnArt Gallery incheie acorduri contractuale cu diversi clienti, parteneri si furnizori de servicii (ex. servicii de contabilitate, relatii publice si comunicare, fotografiere si filmare, evaluatori de arta).

Daca trebuie sa prelucreze datele cu caracter personal in scopul furnizarii serviciilor specifice, AnnArt Gallery solicita clientilor si partenerilor sa furnizeze informatiile necesare persoanelor vizate referitor la utilizarea acestor date cu caracter personal pe care le primeste de la acestia. Clientii si partenerii pot utiliza sectiunile relevante din aceasta nota de informare sau pot indruma persoanele vizate catre aceasta, daca apreciaza ca este potrivit sa procedeze astfel.

In general, AnnArt Gallery colecteaza date cu caracter personal de la clientii, expozantii si partenerii sai sau de la tertii care actioneaza conform instructiunilor respectivilor clienti, expozanti sau parteneri, fie direct, fie prin utilizarea mijlocelor de comunicare la distanta, inclusiv prin intermediul paginii de internet. Datele cu caracter personal pot include: numele si prenumele, date despre activitatea profesionala, data nasterii, denumirea angajatorului, functia persoanei de contact, telefonul, adresa de e-mail si alte detalii comerciale de contact. De semenea, se colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal despre furnizori (inclusiv subcontractantii si persoanele asociate cu furnizorii si subcontractantii AnnArt Gallery) pentru a gestiona relatia contractuala, a contracta, a primi serviciile de la acestia si, unde este cazul, pentru a furniza clientilor AnnArt Gallery serviciile dedicate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii contractelor in care ANNA PAINT&MANAGEMENT SRL este parte, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale si legale care deriva din acestea.

La sediul din Bucuresti, Str. Andrei Mureşanu nr. 1, sector 1, unde au loc expozitii, AnnArt Gallery poate organiza intalniri si alte evenimente artistice, astfel ca, prin intermediul sistemului de monitorizare video (CCTV), are acces si inregistreaza imagini ale celor prezenti in spatiile respective, pentru asigurarea securitatii bunurilor si a persoanelor. Imginile sunt stocate in siguranta si accesate doar daca este imperativ necesar (de exemplu, pentru a verifica un incident). Inregistrarile CCTV sunt, de obicei, suprascrise dupa o perioada scurta de timp daca nu se identifica o problema care necesita investigatii (cum ar fi furtul). Atunci cand organizeaza evenimente, AnnArt Gallery poate solicita vizitatorilor sai sa se inregistreze la receptie. Evidentele asupra vizitatorilor sunt stocate in siguranta si accesibile doar daca este imperativ necesar (de exemplu, pentru a verifica un incident).

AnnArt Gallery utilizeaza o pagina de internet prin intermediul careia cei interesati pot solicita primirea de informatii despre evenimentele viitoare, prin intermediul „newsletter” sau a sectiunii „contact”, astfel ca se stocheaza date cu caracter personal despre vizitatorii care solicita informatii (nume si prenume, adresa de email) si poate monitoriza comportamentul acestora pe pagina de internet pentru a asigura nivelul de securitate necesar si protectia impotriva abuzului asupra continutului acesteia.

Cand navigati pe website-ul www.annartgallery.ro se genereaza in mod automat informatii despre vizita dumneavoastra pe site. Aceste informatii pot include adresa IP, browser-ul utilizat, momentul accesarii, pagina sau documentul accesat si alte informatii tehnice. Website-ul www.annartgallery.ro nu utilizeaza cookie-uri pentru trasarea optiunilor dumneavoastra de navigare, inregistrarea cautarilor efectuate sau a altor elemente cu potential intruziv.

Mai multe informatii puteti regasi in Politica AnnArt de utilizare cookies disponibila pe pagina de internet.

In activitatea AnnArt Gallery se pot prelucra urmatoarele tipuri de date cu caracter personal cu privire la categoriile de persoane vizate mentionate anterior:

 1. Date personale de identificare (nume, prenume, domiciliul, resedinta sau adresa unde se primeste corespondenta, telefon, e-mail, semnatura olografa, ocupatia/pozitia in cadrul angajatorului);
 2. Detalii personale cum ar fi anul si locul nasterii, studiile efectuate, referinte profesionale;
 3. Informatii cu privire la imaginea persoanelor fizice.

AnnArt Gallery nu proceseaza categorii speciale de date cu caracter personal cum ar fi informatii privind sanatatea. Cu toate acestea, in anumite situatii expres reglementate (de ex. restrictii sanitare), este posibil sa solicitam informatii care au legatura cu starea de sanatate la un anumit moment.

In vederea conformarii la cerintele legislatiei aplicabile in domeniul prevenirii spalarii banilor, se pot accesa categorii speciale de date personale cu caracter public, cum ar fi date despre persoanele expuse politic si, atunci cand este necesar, se pot solicita informatiile necesare indeplinirii obligatiilor legale.

 

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

AnnArt Gallery prelucreaza datele cu caracter personal fie pentru ca are o obligatie legala, astfel cum rezulta din legislatia care reglementeaza raporturile de munca, fie in vederea executarii unui contract ori pe baza consimtamantului persoanei fizice vizate, atunci cand exista un interes legitim.

Prelucrarile de date cu caracter personal se pot intemeia pe interesul legitim atunci cand AnnArt Gallery considera, pe baza evaluarilor proprii, ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrarii (de exemplu monitorizarea prin sistemul de supraveghere video).

 

Transferul si stocarea de date cu caracter personal

Toti angajatii, partenerii si colaboratorii AnnArt Gallery trebuie sa respecte obligatii specifice si sa nu dezvaluie sau sa utilizeze in mod ilegal informatii confidentiale, inclusiv informatii cu caracter personal. AnnArt Gallery dezvaluie datele cu caracter personal pe care le-a primit in conformitate cu obligatiile pe care le are potrivit cadrului juridic aplicabil, de exemplu catre furnizorii de servicii de contabilitate sau autoritati.

In unele cazuri, exista obligatia de a furniza informatii autoritatilor publice, precum autoritatile fiscale. De asemenea, se pot transmite date cu caracter personal autoritatilor si organelor judiciare, daca exista obligatia de a face acest lucru printr-o dispozitie legala a acestor entitati.

In mod ocazional, pot fi dezvaluite informatii personale si colaboratorilor externi, pentru a gestiona si imbunatati serviciile furnizate de catre AnnArt Gallery, dar si in vederea indeplinirii unor obligatii legale. In acest caz, tertii au, la randul lor, obligatii similare cu ale AnnArt Gallery in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal. Cu titlu de exemplu, se pot comunica datele cu caracter personal catre companiile care ofera suport in desfasurarea activitatii AnnArt Gallery (suport sisteme/ mentenanta IT), furnizorii de servicii profesionale, inclusiv avocati si alti consultanti specializati.

Datele cu caracter personal sunt stocate pe unitati de stocare tip server aflate in Romania. Este putin probabil ca AnnArt Gallery sa transfere datele personale in afara UE sau a Zonei Economice Europene. Cu toate acestea, pentru astfel de transferuri, AnnArt Gallery a luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana.

AnnArt Gallery va stoca datele personale atat timp cat este necesar si in concordanata cu reglementarile aplicabile, pentru a indeplini scopul pentru care sunt colectate si prelucrate acestea. Intervalul pentru care se pastreaza datele personale variaza in functie de normele aplicabile in fiecare caz in parte. AnnArt Gallery are dreptul si datoria de a stoca o serie de informatii si date, inclusiv date cu caracter personal, in special pentru a respecta obligatiile legale. Durata de pastrare a datelor si informatiilor este stabilita, de regula, prin reglementari specifice (cum ar fi legea contabilitatii, legislatia privind prevenirea spalarii banilor etc.).

 

Drepturile persoanelor vizate

In calitate de persoana vizata de prelucrarile de date cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

 

Dreptul de acces - Aveti dreptul de a obtine confirmarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre AnnArt Gallery si dreptul de acces la datele respective.

 • Dreptul la rectificare - Aveti dreptul de a obtine de la AnnArt Gallery rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - In situatiile in care (i) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, (ii) v-ati retras consimtamantul si nu exista un alt temei pentru prelucrare, (iii) va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obtine stergerea datelor care va privesc.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii - Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre AnnArt Gallery in situatia in care este aplicabila una dintre urmatoarele situatii:
  1. contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care permite verificarea exactitatii acestora;
  2. prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand, in schimb, restrictionarea utilizarii lor;
  3. AnnArt Gallery nu mai are nevoie de datele dumneavoastra personale, dar solicitati pastrarea lor doar pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  4. v-ati opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. (1) din GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale AnnArt Gallery prevaleaza asupra drepturilor dvs.
 • Dreptul la portabilitatea datelor - Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat AnnArt Gallery intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea AnnArt Gallery, in cazul in care:
  1. prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, in temeiul art. 6 alin. (1) lit. (a) sau al art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR, sau pe un contract, in temeiul art. 6 alin. (1) lit. (b) din GDPR;
  2. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata - Aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii care evalueaza aspecte personale referitoare la dumneavoastra, care se bazeaza exclusiv pe prelucrarea automata si care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, cum ar fi performanta la locul de munca.
 • Acest drept nu poate fi invocat in cazul in care decizia (i) este necesara pentru executarea unui contract intre dumneavoastra si AnnArt Gallery; (ii) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau (iii) are la baza consimtamantul dumneavoastra explicit.
 • Dreptul de retragere a consimtamantului - In situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, va puteti retrage consimtamantul in orice moment printr-o cerere expresa. Daca va retrageti consimtamantul, acesta va intra în vigoare numai de la data retragerii acestuia.

 

In cazul in care considerati ca drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal au fost incalcate, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, contact: Bld. Gral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, http://www.dataprotection.ro/.

Puteti sa contactati intotdeauna AnnArt Gallery daca aveti intrebari cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, prin trimiterea unui e-mail la adresa office@annartgallery.ro sau la adresa ANNA PAINT&MANAGEMENT SRL (AnnArt Gallery), Bucuresti, Str. Andrei Mureşanu nr. 1, sector 1.

 

Informarea prezenta poate face obiectul unor modificari ulterioare. Toate actualizarile si modificarile prezentei informari sunt valabile de la data aducerii la cunostinta, care se va realiza prin publicare pe website-ul www.annartgallery.ro.