- Visele şi realitățile lui Cioroiu -

Vlad Cioroiu a fost întreaga viață un visător. Dar, un visător care şi-a concretizat visele în materiale definitive, strălucitoare, nobile. Maestru al sticlei, Cioroiu este un sculptor de mare forță. Chiar dacă operele sale au dimensiuni reduse, destinate intimismului, apartamentului personal, ele pot fi oricând mărite la scară colosală, devenind monumente de for public de mare forță evocatoare. Gândite ca receptacule de lumină, lucrările sale reflectă și refractă razele, oferind un joc spectaculos, vibratil, ce poartă citate din “spatio-lumino-dinamismul" lui Nicolas Schöffer, fără cinetismul operelor acestui artist şi teoretician.
De fapt, Cioroiu deţine aptitudini speciale spre a produce iluzii! Ca Méliès sau losefini, el mânuieşte lumina şi o foloseşte în spirit artistic. Prin compozițiile sale, prin dialogul dintre sticlă şi lemn, dintre translucid şi mat, dintre lumină şi întuneric, el te transportă într-o lume a misterului şi a surprizei vizuale. Cioroiu modelează etericul şi-l aduce în zona tangibilității prin încastrarea cristalului în blocuri de lemn, bogate ca textură și nuanță sau în caroiaje metalice, în tonalități închise, sumbre. Astfel, obiectul capătă maximă picturalitate. Artistul concepe sculpturi de lumină unde totul este schimbător şi părelnic în funcție de orientarea eclerajului și de natura acestuia (natural sau artificial, iar în primul caz de orele zilei), de nuanţa şi intensitatea acestuia. Raza proiectată de sus sau de dedesubt, frontal sau razant, schimbă radical sensul lucrării desi forma rămâne aceeaşi.
 
„Strana" suplă şi elegantă, devine un tron domnesc sub atingerea diafană a mâinii lui Cioroiu, contribuind la fastul aulic al sălii în care este expusă. „Ferestrele” sale cu deschidere înaltă, gotică sau largă, modernistă, sunt migolos elaborate din bile sau orificii rotunde, într-o zbenguială de forme, de plin-gol. Într-un exercițiu de geometrie descriptivă, artistul vehiculează, cu lejeritate, cercuri de lemn şi triunghiuri de sticlă.
Spiritul ludic şi dispoziția spre glumă ce-l stăpânesc pe Cioroiu este manifest în multe dintre operele sale tratate, totuşi, cu toată seriozitatea tehnicianului stăpân pe meşteşugul său: „Asimetrie" este o creație majoră în care trunchiuri de con din cristal sunt inserate, aparent aleator, într-un panou metalic de culoare întunecată. Cristalul refractă suave irizări care animă fondul de oțel brumat. Acelaşi spiritus jocosus se întâlneşte şi în „Abac" I şi Il care ne duce cu gândul la anii copilăriei, la clasele primare, când foloseam, la numărătoare, biluțele roşii sau albastre care alunecau pe sârma cadrului respectiv. Doar că, în lucrările lui Cioroiu, acestea sunt fixe fizic dar tremurătoare chiar muvabile prin efectul eclerajului. În „Buha", este sintetizat întregul umor al autorului: inserând globurile de cristal in caroiajul de metal, el obține ochii obsedanți, exoftalmici, ai zburatoarei nopţii.
Profunzimea, fuga spre infinit, este sugerată prin pătrate sau triunghiuri care se micşorează spre centru („Interior", Caleidoscop"). ,,Clepsidra" este o altă glumă opitcă a lui Cioroiu, scurgerea nisipului fiind simulată de numărul bilelor din partea de sus care se metamorfozează într-o singură bilă mutată în recipientul de jos.
Prin “Coloană" sau “Clopot" I şi II, artistul se apropie, cu pioşenie, de zona sacră: puritatea cristalului şi elansarea firidei din lemn în care este plasat, conferă spiritualitate creației sale.
În tinereţele sale, Cioroiu stăruia în studiul efectelor optice prin perforarea unor hârtii de anumite nuanţe şi, cu minuție de ceasornicar, umplea golurile rămase pe respectivele coli folosind confetti în nuanțe contrastante, rezultate din perforare. Astfel, obţinea nişte lucrări ce aduceau cu experimentele lui Vassarely, foarte la modă pe atunci, prin anii 70-80. Aceste preocupări l-au urmărit întreaga carieră, doar că a schimbat materialele şi suporturile, de la hârtie la lemn sau metal şi de la confetti la bile de cristal!
Un cuvânt trebuie spus și despre inspirata alegere a siglei cu care îşi semnează operele: într-un mic pătrat două unghiuri adosate, unul ascendant, celălalt descendent. Și aceste înscrieri în geometrism ale inițialelor numelui țin tot de spiritual ludic cu care Vlad Cioroiu și-a imaginat şi elaborat întreaga operă.
De la vis spre realitate, de la poznă la sobrietate şi cucernicie, de la infantilism la maturitate, aceste granițe au fost trecute, cu uşurinţă şi eleganță, de artist de-a lungul existenţei sale. Prin acest uvraj stăruitor, Cioroiu transcende realitatea palpabilă şi accede la realităţi paralele, la realități mentale, imaginate şi statuate de sinele său. Un om vesel, un om glumeţ, un hâtru incorigibil, Vlad Cioroiu a clădit o operă solidă şi perenă ce-şi află deja locul cuvenit în istoria artei naționale.


(prof dr. ADRIAN-SILVAN IONESCU)