”Toate documentele au fost ori distruse, ori falsificate, toate cărțile au fost rescrise, toate tablourile au fost pictate din nou, la toate statuile și străzile și clădirile li s-au schimbat numele, toate datele au fost modificate. Și procesul ăsta continuă zi de zi și clipă de clipă. Istoria s-a blocat. Nu mai există nimic altceva decât un prezent fără început și sfârșit (...)”

George Orwell, 1984

Expoziția Faking Perfection este cea de-a doua expoziție personală a lui Andrei Tudoran la galeria AnnArt din București.

Aproape în exclusivitate un pictor figurativ, artistul urmărește, de această dată, o configurație expozițională care asociază practici, abordări și medii artistice diferite.

Incluzând pictură, desen și instalație, demersul său imaginează un traseu eliptic care problematizează transformările structurale profunde ale sistemelor de referințe sociale și culturale, în acest moment al reconfigurării principiilor-construct ale globalizării și ale efectelor sale.

Pornind de la premisa că arta nu poate exista în afara societății, artistul experimentează un discurs saturat de imagine, de abundență narativă, bazat pe imagini-problemă alegorice care funcționează ca o comunicare surogat despre diverse.

Dislocarea formelor de comunicare, de consum, contextul pandemiei și criza capitalismului global, distorsiunile democrației prin monetizarea datelor personale ale utilizatorilor, formatarea istoriei și noile politici identitare conturează o nouă conjunctură, o nouă sonoritate, o tranziție spre noi expresii ale fabricării de identitate.

Demersul interoghează procesele de dezagregare socială, politică și culturală, spre zone de nondiferențiere tributare display-urilor de gândire ale neoliberalismului internațional. Acest context facilitat de condițiile de producție globalizate, prin absorbția accentuată a tehnologiilor digitale, acest abis al preferințelor personale, al saturației de alegeri, coagulează o nouă realitate, divizată, fragmentară, compusă din bule individuale, ca elemente constitutive ale alienării din era post-umană, post-creștină, post-internet, post-adevăr.

Faking Perfection sondează, deci, reconfigurarea unei lumi distopice, existența unui cadru discursiv multipersonal, expresia unui corpus de micronarațiuni, microadevăruri, care mizează pe mutații ale mitologiilor personale, ale ideologiilor coditiene, ale condiției de consumator universal suspendat între termeni și condiții, pornind de la relația dialectică dintre artă și noua societate a controlului.