Expoziția reunește un fond de 50 de lucrări – tehnici mixte pe pânză - lucrate între 2011 şi 2014, și este însoțită de un catalog bilingv, cu texte semnate de Aurelia Mocanu, Gabriela Massaci și Diana Ursan.

Florica Prevenda este o prezență aparte în arta contemporană românească: formată pre-1989, activă în învățământul artistic, s-a orientat de timpuriu și cu succes către scena artistică internațională, fără a o abandona pe cea locală. Expoziția Facelook la AnnArt marchează începutul reprezentării ei de către o galerie românească, punctul din care cele două fire – local / internațional - merg împletite, semnalizând în plan secundar recuperarea unui decalaj dintre structurile pieței de artă occidentale și cea locală.

Ocazional cunoscută în România, Florica Prevenda are o operă consistentă, distinctivă prin trăsăturile specifice ale artei sale - în principal dezvoltate în sensul transgresării picturii, prin colaj și asamblaj de materiale neconvențional, cu o iconografie axată pe chip și siluetă umană, pendulând între anonimat și autobiografic - dublată de o disciplină profesională impecabilă. Cu o prezență pregnantă, impactantă la nivel vizual și tactil, pictura-asamblaj a artistei reiterează chestiuni centrale artei contemporane, prin raporturile complexe stabilite între bi și tridimensional, manualitatea actului artistic versus lucrul în serii conceptuale care problematizează la nivel simbolic relațiile multistratificate dintre sine/individ și ceilalți/societate, dintre identitate reală și virtuală, în contextul accelerat și haotic al comunicării mediate tehnologic, globalizantă și extatică.

Cea mai recentă serie, Facebook Obsession, expusă la AnnArt, se inserează coerent în demersul anterior al artistei, întotdeauna unitar la nivel formal și tematic: de la motivul central al chipului în seria Faces without a Face, 1999, extrapolată la nivel relațional în Net People, 2001, la raporturile dintre individ și timp în Shadows of the Present, 2004, sau Time Regained, 2008. Pe măsură ce înaintăm în timp prin creația Floricăi Prevenda, semnele vizuale ies progresiv în relief, materia se multiplică, iar rețeaua vizibilă rezultată susține viziuni lucide asupra contextului psiho-social actual. În Facebook Obsession, chipuri și siluete umane construite prin suprapuneri de unități și elemente materiale sunt alternate cu simbolurile recognoscibile ale celei mai de succes rețele sociale a secolului XXI. Deși titlul poate evoca conotații negative, Prevenda practică o „privire” detașată asupra fenomenului explodat al comunicării contemporane, acceptându-i producerea, propagarea și creșterea drept consecințe inevitabile ale creativității și inventivității minții umane. (Diana Ursan)