Artistă vizuală din zona supercontemporană (n.1987), Maia Ștefana Oprea întrebuințează în viziunea sa artistică o taxonomie proprie de sorginte conceptuală, pe care de-a lungul ineditului său parcurs artistic a consolidat-o și dezvoltat-o. Regăsim, astfel, în selecția de față, o instalație cu „zercși”, termen-concept introdus în glosarul practicii sale artistice încă din 2012, care desemnează „structuri abstracte de codificare a realității”. Zercșii realizați anul acesta devin suport pictural și capătă socluri de mărimi și forme diferite. Ei sunt făcuți să privească și să păzească lucrările din expoziție, păstrându-și caracterul interactiv, întrucât pot fi reamplasați de către vizitatori în spațiul galeriei.

Fără a recurge în mod vădit și exclusiv la reprezentări ale naturii, noua serie de lucrări este influențată de decizia oarecum premonitorie a artistei de a se muta definitiv cu familia în mediul rural, înainte de pandemie. La sfârșitul anului 2019, după o perioadă în care a pendulat între casa din București și cea de la țară, Maia Ștefana Oprea a ales un nou stil de viață și o nouă manifestare a esteticului, departe de epicentrul sistemului de artă. Chestionând, de exemplu, producția continuă de artă contemporană, pictura „Fragile” face trimitere la piața de artă, în special la transportul lucrărilor de artă către târguri și expoziții.

Desigur, această nouă paradigmă presupune o altfel de relație cu timpul, de aici și titlul expoziției „PE-TRECERE PENTRU MINE”, care se referă la petrecerea timpului între horticultură, viață de familie și activitate artistică. După cum Maia Ștefana Oprea însăși mărturisește, „picturile Mindwanderings sunt rezultatul acestor mii de clipe adunate la un loc, sunt nopțile mele de petrecere în care pot picta, sunt felul în care las timpul să mă pe-treacă, sunt creația ca imersiune.” De asemenea, despre lucrările din seria „Plans for Building a House” ea conchide că acestea reunesc în forme diferite de expresie artistică interesele sale actuale: „clădirea unei case pasive ecologice, găsirea unui sistem personal de transformare a materiei reciclate care ar conduce către sustenabilitate atât în artă cât și în viață, descoperirea permaculturii ca mod de trai, renunțarea lentă la culori sintetice și suporturi prefabricate, fabricarea propriilor pigmenți naturali și a diverselor suporturi de lucru, desfătările și mâhnirile muncii  manuale”.

Fie că tratează suprafața plană a pânzei, fie că modelează piese volumetrice, Maia Ștefana Oprea reușește să anime într-o așa măsură lucrările sale, încât acestea, la rândul lor, au capacitatea de a inspira vitalitate celor care le explorează și colecționează.

 (Ana Daniela Sultana Cipariu-curator)