"De fapt îmi dau seama că am început în urmă cu zece ani expoziția de astăzi, condusă de un concept curatorial simplu: să investighez cum se articulează în timp o falie de ‚istorie foarte recentă’, să văd cum evoluează în câmpul liber al vieții un tânăr artist roman in primii săi zece ani de la absolvirea studiilor academice. Ce modelare a practicii artistice imprimă timpul și distanța față de un centru imaginar al stabilității și performanței în artă. Nu mi-am propus să institui o coerență stilistică a expoziției TAA2021, dimpotrivă, am contat pe eclectismul obținut prin auto-selecția lucrărilor: fiecare artist a ales o singură lucrare de reprezentare. Am descoperit, cu emoție reală, lucrări exemplare prin forța subtilă a expresiei și prin profunzimea analizei existenței contemporane. Atât individual și în 'corpul' polifonic pe care inevitabil îl compun, lucrările sunt un bun diagnostic pentru condiția artistului în formare perpetuă, în contexte de viață acut diferite, și vreau să cred că sunt și un punct de reflecție, pentru universitari cât și pentru colecționarii de artă, asupra șansei și riscurilor ce însoțesc generația tânără în straniul și imprevizibilul lor drum către și înlăuntrul pieței de artă.”  (Gabriela Massaci, curator)

Cei doisprezece artiști expun lucrări în tehnici tradiționale precum și în zona de experiment tehnologic – pictură, desen, grafică, sculptură, fotografie, video, instalație, holografie VR și tehnici mixte – majoritar în prima prezentare publică, unele piese fiind realizate special pentru această expoziție. În ton reflexiv sau discret-combativ, în redare figurativă sau abstract-conceptuală, temele explorate de tinerii artiști sunt și ele diverse: jocul ca resort al libertății, chipul și identitatea corpului, trecerea timpului, religia ca opțiune personală, fragilitatea existențială, emoția dispariției speciilor, realitatea multiplă a luminii.