Expoziţia de la AnnArt ilustrează capacitatea artistului de a construi personaje şi volume iconice, consacrate de lucrările sale de for public, devenite repere în peisajul urban bucureştean. Între acestea, Maternitatea cu fântână aflată în faţa Bisericii Anglicane sau, în apropiere, Arca lui Noe în scuarul verde de la Cărtureşti, iniţial expusă în curtea Muzeului Regal de Artă Bruxelles. De asemenea, o variantă a sulpturii Maternitate se află la Hilltown House, Irlanda.

Coerentă la nivel formal şi de semnificaţii, seria Supermam ilustrează şi o etapă de maturitate a căutărilor artistului, prezentând noi personaje şi ansambluri sculpturale cu accesorii ludice şi formule compoziționale diverse.

Fiinţele Supermam emană multă energie vitală şi sensibilitate, care declanșează aceleaşi stări în cel ce le priveşte, printr-o afinitate, un transfer specific ce se produce între artă şi publicul său. Purtătoare de mesaje profunde, sculptura lui Scripcariu vorbeşte despre potenţialităţi, despre potenţialul creator şi făuritor cuprins în om, fie el bărbat sau femeie, despre potenţialul vizualului şi despre cel al materialului. Despre posibilităţile infinite cuibărite în chipul rotund al lui Adam şi în pântecele rotund al mamei, despre viața plină de mister către care se înalţă şi se întinde plin de curaj, copilul. (Diana Ursan, curator)